قالب وردپرس

تأثیرات روانشناسانه‌ی رنگ سیاه و قرمز در طراحی فضا

تأثیرات روانشناسانه‌ی رنگ سیاه و قرمز درطراحی فضا

> * سیاه یادآور بدکاری، سوگواری و مرگ است. با این حال رنگ فضیلت نیز هست. سیاه در تئوری طراحی داخلی، همواره به مقدار کم و همراه با رنگ‌های متضاد یا مکمل به کار می‌رود. اگر این رنگ به درستی استفاده شود، می‌تواند ظرافتی عمیق و همیشگی به فضا ببخشد. از کاربرد آن به مقدار زیاد در طراحی بپرهیزید، چرا که می‌تواند سرکوبگر باشد. * قرمز رنگ آتش، اشتیاق، خطر و قدرت است. این رنگِ جسور، برانگیزنده و هیجان‌آور است. این رنگ می‌تواند در طراحی گرم و دعوت‌کننده باشد، و نیز باعث شود احساس پرانرژی بودن کنید. از به کار بردن بیش از حد قرمز در خانه اجتناب کنید، چرا که می‌تواند تحریک‌پذیری شما را افزایش دهد .